Entellus Medical

MiniFESSTM Seekers

Effektivisera ingrepp med enkel åtkomst och bekräftelse

Med MiniFESS verktyg kan du på ett enkelt sätt bekräfta sinusställe och enhetsplacering, vilket ger en extra säkerhet som gör att du kan utföra ingrepp för dilatation av sinus, enklare och effektiverare, på läkarmottagning eller i operationssal med tillförsikt.

Kontakta en säljare idag

Orderdetaljer

Telefon: 0800-3586046 eller kontakta oss

KATALOGNR BESKRIVNING
IS-100 MiniFESS Light Seeker
MS-255 MiniFESS Maxillary Seeker-set (ett med 120° och ett med 135° vinkel)
FS-100 MiniFESS Sphenoid Seeker/Freer