Entellus Medical

MiniFESSTM kirurgiska instrument

En läkarinspirerad vision för patientvård

Nu kan du behandla ännu fler av dina sinuitpatienter praktiskt och bekvämt i den flyttbara enheten, och ta tillbaka kontrollen över din praktik, ditt schema och dina patienter.

MiniFESS kirurgiska instrumentsatser

Katalognr: CST-1000

Innehåller: Blakesley-tång Thru-Cut (rak, 45°), Takahashi-tång (1), tång för näsmussla (1), skärkniv (1), Blakesley-tång (rak, 45°, 90°)

Katalognr: PASS-100

Innehåller: Maxillary Seeker-set (120° och 135° vinkel), Sphenoid Seeker/Feer (1), Light Seeker (1)

 

Tång för näsmussla

Tillämpning: För användning vid kompression av mellersta Concha

Beskrivning: Unik design gör att du enkelt kan applicera tryck för att komprimera Concha, skapa utrymme och förbättra åtkomst och visualisering.

Katalognr: CS-101

Ta reda på mer

Blakesley-tång Thru-Cut rak

Tillämpning: Minskning av näsmusslan, resektion av concha bullosa, anterior etmoidektomi, borttagning av polyper

Katalognr: CS-102

Blakesley thru cut

Blakesley tång Thru-Cut, 45°

Tillämpning: Minskning av näsmusslan, resektion av concha bullosa, anterior etmoidektomi, borttagning av polyper

Katalognr: CS-103

Blakesley thru cut 45

Takahashi-tång (2,5 mm)

Tillämpning: Borttagning av septumsporre

Katalognr: CS-104

Takahashi

Skärkniv

Tillämpning: Minskning av näsmusslan, uncinektomi

Katalognr: CS-105

Sickle Knife

Blakesley-tång, rak

Tillämpning: Kompressplacering, minskning av näsmusslan, resektion av concha bullosa, anterior etmoidektomi, borttagning av polyper

Beskrivning: Känn precisionen och kontrollen som fås genom utformningen av det mindre handtaget på MiniFESS Blakesley-tången

Katalognr: CS-106

Blakesley forceps 0

Blakesley-tång, 45°

Tillämpning: Kompressplacering, minskning av näsmusslan, resektion av concha bullosa, anterior etmoidektomi, borttagning av polyper

Beskrivning: Känn precisionen och kontrollen som fås genom utformningen av det mindre handtaget på MiniFESS Blakesley-tången

Katalognr: CS-107

Blakesley forceps 45

Blakesley-tång, 90°

Tillämpning: Kompressplacering, minskning av näsmusslan, resektion av concha bullosa, anterior etmoidektomi, borttagning av polyper

Beskrivning: Känn precisionen och kontrollen som fås genom utformningen av det mindre handtaget på MiniFESS Blakesley-tången

Katalognr: CS-108

Blakesley forceps 90

 


Utöka patientvården på läkarmottagningen

PRODUKT

(Nedladdning)

Tång för
näsmussla

 

Blakesley
näsmussla
Thru-Cut

(RAK& 45°)

TAKAHASHI
TÅNG

 

Skär
kniv

 

 

Blakesley
näsmussla

(RAK, 45° & 90°)

Sinus
Seekers

 

SINUSÅTKOMST X         X
KOMPRESSPLACERING         X  
MINSKNING AV NÄSMUSSLAN   X   X X  
RESEKTION AV CONCHA BULLOSA   X   X X  
KOMPRESSION AV MELLERSTA NÄSMUSSLAN FÖR ÅTKOMST FÖR BALLONGVIDNING AV SINUS X          
ANTERIOR ETMOIDEKTOMI   X     X  
UNCINEKTOMI       X    
BORTTAGNING AV POLYP   X     X  
BORTTAGNING AV SEPTUMSPORRE     X      

Orderdetaljer

För att beställa ringer du +1 866 620 7615 eller kontaktar oss.

KATALOGNR MIniFESS< sup=""> PRODUKTBESKRIVNING<>
CS-101 Tång för näsmussla
CS-102 Blakesley tång Thru-Cut rak
CS-103 Blakesley tång Thru-Cut, 45°
CS-104 Takahashi-tång (2,8 mm käkar)
CS-105 Skärkniv
CS-106 Blakesley-tång, rak
CS-107 Blakesley-tång, 45°
CS-108 Blakesley-tång, 90°
CST-1000 Kirurgisk instrumentsats: Inkluderar Blakesley-tång Thru-Cut (rak, 45°), Takahashi-tång (1), tång för näsmussla (1), skärkniv (1), Blakesley-tång (rak, 45°, 90°)
PASS-100 Maxillary Seeker-set (120° och 135° vinkel), Sphenoid Seeker/Feer (1), Light Seeker (1)
IS-100 Light Seeker
MS-255 Maxillary Seeker-set (ett med 120° och ett med 135° vinkel)
FS-100 Sphenoid Seeker/Freer

Se instruktionerna för rengöring, sterilisering och skötsel.

Light Seeker – Användningsområde

Light Seeker är avsedd att lokalisera, belysa inuti, och genomlysa över nasala och sinusstrukturer, inklusive frontala, etmoid- och maxillära sinus, hos patienter som är 18 år eller äldre.

Läs bruksanvisningen för en komplett lista över kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och biverkningar. Se bruksanvisningen för Light Seeker för fullständiga instruktioner.

De angivna produkterna är godkända för CE-märkning. Produkterna är eventuellt inte tillgängliga i alla länder.

Försiktighet!

Enligt amerikansk lag får de här enheterna endast säljas av läkare eller enligt läkares ordination.

ENTELLUS, PATHASSIST, MINIFESS, LIGHT FIBER, LIGHT SEEKER och XPRESS är varumärken som tillhör Entellus Medical, Inc.