Entellus Medical

MiniFESSTM kirurgiska instrument

Främjar sinuitbehandling samma dag

Nytänkande produktlösningar för en bättre behandlingsupplevelse.

MiniFESS-serien med kirurgiska instrument från Entellus Medical gör att du kan ändra var du behandlar dina sinuspatienter – du är inte längre begränsad till operationssalen. När den används tillsammans med Entellus Medical-portföljen med avgörande produktlösningar, kan du använda avancerade tekniker för behandling av bihåleinflammation, helt bekvämt i den flyttbara enheten.

Utöka patientvården på läkarmottagningen

PRODUKT

(Nedladdning)

Tång för
näsmussla

 

Blakesley
näsmussla
Thru-Cut

(RAK& 45°)

Takahashi
näsmussla

 

Skär
kniv

 

 

Blakesley
näsmussla

(RAK, 45° & 90°)

Sinus
Seekers

 

SINUSÅTKOMST X         X
KOMPRESSPLACERING         X  
MINSKNING AV NÄSMUSSLAN   X   X X  
RESEKTION AV CONCHA BULLOSA   X   X X  
KOMPRESSION AV MELLERSTA CONCHA X          
ANTERIOR ETMOIDEKTOMI   X     X  
UNCINEKTOMI       X    
BORTTAGNING AV POLYP   X     X  
BORTTAGNING AV SEPTUMSPORRE     X      

Orderdetaljer

För att beställa ringer du +1 866 620 7615 eller kontaktar oss.

KATALOGNR MIniFESS< sup=""> PRODUKTBESKRIVNING<>
CS-101 Tång för näsmussla
CS-102 Blakesley tång Thru-Cut rak
CS-103 Blakesley tång Thru-Cut, 45°
CS-104 Takahashi-tång (2,8 mm käkar)
CS-105 Skärkniv
CS-106 Blakesley-tång, rak
CS-107 Blakesley-tång, 45°
CS-108 Blakesley-tång, 90°
CST-1000 Kirurgisk instrumentsats: Inkluderar Blakesley-tång Thru-Cut (rak, 45°), Takahashi-tång (1), tång för näsmussla (1), skärkniv (1), Blakesley-tång (rak, 45°, 90°)
PASS-100 Maxillary Seeker-set (120° och 135° vinkel), Sphenoid Seeker/Feer (1), Light Seeker (1)
IS-100 Light Seeker
MS-255 Maxillary Seeker-set (ett med 120° och ett med 135° vinkel)
FS-100 Sphenoid Seeker/Freer

Se instruktionerna för rengöring, sterilisering och skötsel.

Light Seeker – Användningsområde

Light Seeker är avsedd att lokalisera, belysa inuti, och genomlysa över nasala och sinusstrukturer, inklusive frontala, etmoid- och maxillära sinus, hos patienter som är 18 år eller äldre.

Läs bruksanvisningen för en komplett lista över kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och biverkningar. Se bruksanvisningen för Light Seeker för fullständiga instruktioner.

De angivna produkterna är godkända för CE-märkning. Produkterna är eventuellt inte tillgängliga i alla länder.

Försiktighet!

Enligt amerikansk lag får de här enheterna endast säljas av läkare eller enligt läkares ordination.

ENTELLUS, PATHASSIST, MINIFESS, LIGHT FIBER, LIGHT SEEKER och XPRESS är varumärken som tillhör Entellus Medical, Inc.