Entellus Medical

Ballongvidgning för dysfunktion i Eustachiska röre

Dysfunktion i örontrumpeten påverkar cirka 2,4 miljoner vuxna, en siffra som stiger1

Ouppfyllt behov

Aktuella behandlingsalternativ för dysfunktion i örontrumpeten (ETD) är begränsade och invasiva. Vissa alternativ ger tillfällig lindring men orsakar ofta andra problem. För att uppfylla detta behov erbjuder XprESS™ ÖNH-dilatationssystem säker, effektiv och minimalt invasiv behandling för patienter med ETD.

Kliniskt bevisad & Etablerad

Ett antal kliniska studier har undersökt säkerheten och effektiviteten av ballongvidgning av örontrumpeten. Dessa studier visar hög frekvens av tekniskt lyckade resultat tillsammans med en mycket låg incidens av biverkningar. En ny prospektiv, randomiserad multicenterprövning av XprESS ballongvidgningsanordningen i patienter med bestående ETD uppvisade överlägsen förbättring av symtom jämfört med medicinsk behandling med 0 % komplikationsfrekvens2.

Intuitiv design

XprESS ÖNH-dilatationssystemet är utformat för att omforma eller omskapa sinusutflödesområdet och dilatera det örontrumpeten genom transnasal ballongvidgning. XprESS-anordningen kombinerar en böjd sugspetsfunktion och en öppningssökare med ballongvidgningens vävnadsexpanderande effekt. Anordningens välkända egenskaper gör det möjligt för en läkare att följa anordningen in i örontrumpeterna med användning av endoskopisk visualisering under lokalbedövning.