Entellus Medical

Ballongvidgning för sinusit hos barn och vuxna

Kronisk bihåleinflammation påverkar inte enbart miljontals vuxna utan även ca 6 miljoner barn.1

Varför ballongvidgning

Efter 10 år och hundratusentals behandlade patienter, har ballongvidgning blivit etablerat som en del av sammanhängande öppenvård för patienter med kronisk bihåleinflammation och är det behandlingsalternativ som patienterna själva föredrar.

NICE positiv vägledning skriver2 :

  • XprESS är enklare än FESS som procedur för patienter inom öppenvården och kan öka antalet behandlade patienter och möjliggöra tidigare behandling av sjukdomen
  • XprESS är ett mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med FESS under allmän eller lokal anestesi; med besparingar upp till 35 % när proceduren utförs under allmän anestesi och 47,5 % under lokal anestesi

Pressmeddelande

Kliniskt bevisad & Etablerad

Kliniska studier visar att ballongvidgning ger betydande lindring av symtom jämfört med FESS, under 24 månader. Läkare kan förlita sig på över 97 % tekniskt lyckade resultat samtidigt som låga revisionsfrekvenser ger patienter en bättre upplevelse vid återhämtning.3

Behandlingsalternativet som patienterna föredrar

Ballongvidgning är en icke-traumatisk procedur och ger patienterna en bättre upplevelse. Behandlingsalternativet ger särskilt bra resultat när det utförs under lokalbedövning.

Säkert alternativ för pediatrik

En ny klinisk studie visar att användning av ballongvidgning av bihålorna med anordningen från Entellus Medical gav 100 % tekniskt lyckade resultat utan några komplikationer hos 50 patienter och 157 bihålor som behandlades, vilket bevisar att det är en säker procedur. 4 Du och patientens föräldrar kan känna er trygga med vetskapen att denna säkra procedur kan hjälpa till att sätta stopp för barns pågående lidande.