Entellus Medical

Indikationer och bruksanvisning

XprESSTM ÖNH-dilatationssystem

Användningsområde: Åtkomst till och behandling av käkhåle-ostium/silbens-infundibulum hos patienter som är 2 år och äldre, och pannhåle-ostium/recesser och kilbenshåle-ostium hos patienter som är 12 år och äldre, med användning av ett transnasalt tillvägagångssätt. De beniga kanalerna för avflöde från bihålorna rekonstrueras genom ballongförskjutning av intilliggande ben och paranasala sinusstrukturer.

För dilatation av örontrumpetens broskvävnadsdel vid behandling av ihållande dysfunktion av örontrumpeten hos patienter som är 18 år och äldre, med användning av ett transnasalt tillvägagångssätt.

Se bruksanvisningen nedan för en komplett lista över varningar, försiktighetsåtgärder och biverkningar.

PDF iconHämta broschyr till XprESS-enheten

PathAssistTM LED Light FiberTM

Användningsområde: För lokalisering och belysning inuti, genomlysning över nasala och sinusstrukturer hos patienter i åldern 18 år och äldre.

Se bruksanvisningen för en komplett lista över kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och biverkningar.

PDF iconLadda ned PathAssist broschyr

MiniFESSTM Light SeekerTM

Användningsområde: Light Seeker är avsedd att lokalisera, belysa inuti, och genomlysa över nasala och sinusstrukturer, inklusive frontala, etmoid- och maxillära sinus, hos patienter som är 18 år eller äldre.

Läs bruksanvisningen för en komplett lista över kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och biverkningar. Se bruksanvisningen för PathAssist Light Seeker för fullständiga instruktioner.

PDF iconLadda ned MiniFESS broschyr

MiniFESS Maxillary Seeker

PDF iconLadda ned MiniFESS broschyr

MiniFESS Sphenoid Seeker/Freer

PDF iconLadda ned MiniFESS broschyr

Cyclone

Användningsområde: Att tillhandahålla ett medel för att spola och suga inom de sinonasala utrymmena. Se bruksanvisningen för en komplett lista över varningar, försiktighetsåtgärder och biverkningar.

 

PDF iconLadda ned Cyclone broschyr