Entellus Medical

Informacje dla lekarzy dotyczące Entellus Medical

Pasją Entellus Medical jest dostarczanie światowej klasy produktów i szkoleń, które pozytywnie wpływają na opiekę nad pacjentami i globalny system opieki zdrowotnej. Współpracujemy ze społecznością laryngologów w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi, szkoleń i danych klinicznych do właściwego zabiegu we właściwym otoczeniu. Nasza holistyczna filozofia szkoleń lekarzy i personelu koncentruje się na opanowaniu techniki zabiegowej, uproszczeniu integracji proceduralnej w dowolnym miejscu pracy oraz optymalizacji doświadczeń pacjentów.

Należy pamiętać, że poniższe linki odsyłają do strony knowledge.entellusmedical.com, a przedstawiona treść jest tylko w języku angielskim. Ponadto witryna może zawierać informacje o wyrobach medycznych oraz innych produktach lub zastosowaniach tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Zapoznaj się z ewolucją klinicznego leczenia zapalenia zatok na podstawie przypadków na żywo, a także szkoleń wideo i sesji praktycznych.

ODWIEDŹ CENTRUM PRZYPADKÓW NA ŻYWO

Uzyskaj dostęp do badań z zastosowaniem balonowych cewników poszerzających Entellus i firm innych niż Entellus, umożliwiających zapoznanie się z kluczowymi danymi klinicznymi i poszukiwanie odpowiedzi na pytania.

PRZEGLĄDAJ DANE KLINICZNE