Entellus Medical

MiniFESSTM kirurgiske instrumenter

Muliggjør behandling av sinus på dagen

Framtidsrettede produktløsninger for bedre behandling.

Med MiniFESS-familien av kirurgiske instrumenter fra Entellus Medical kan du endre behandlingsstedet for sinuspasienter – du er ikke lenger begrenset til operasjonsstuen. Når den brukes sammen med Entellus Medicals sortiment av banebrytende produktløsninger, kan du bruke avanserte behandlingsteknikker for sinus, i de behagelige omgivelsene til det dagkirurgiske senteret.

Utvide kontorbasert pasientbehandling

PRODUKT

(Last ned)

Muslingben-
tang

 

Blakesley
tang
Thru-Cut

(RETT OG 45°)

Takahashi
tang

 

Sigd-
kniv

 

 

Blakesley
tang

(RETT, 45° OG 90°)

Sinus-
søkere

 

SINUSTILGANG X         X
PLASSERING AV KOMPRESS         X  
REDUKSJON AV MUSLINGBEN   X   X X  
FJERNING AV CONCHA BULLOSA   X   X X  
KOMPRESJON AV MIDTRE MUSLINGBEN X          
FREMRE ETHMOIDEKTOMI   X     X  
UNCINEKTOMI       X    
POLYPPFJERNING   X     X  
FJERNING AV UTVEKST I NESESKILLEVEGGEN     X      

Bestillingsdetaljer

Bestill ved å ringe til 866-620-7615 eller kontakte oss.

KATALOGNR. MIniFESS PRODUKTBESKRIVELSE
CS-101 Muslingbentang
CS-102 Blakesley-tang Thru-Cut rett
CS-103 Blakesley-tang Thru-Cut 45˚
CS-104 Takahashi-tang (2,5 x 8 mm bakker)
CS-105 Sigdkniv
CS-106 Blakesley-tang rett
CS-107 Blakesley-tang 45°
CS-108 Blakesley-tang 90°
CST-1000 Kirurgisk instrumentsett: Inkluderer Blakesley-tang Thru-Cut (rett, 45°), Takahashi-tang (1), muslingbentang (1), sigdkniv (1), Blakesley-tang (rett, 45°, 90°)
PASS-100 Maxillary Seeker-sett (120° og 135° vinkel), Sphenoid Seeker/Freer (1), Light Seeker (1)
IS-100 Light Seeker
MS-255 Maxillary Seeker-sett (én med 120° og én med 135° vinkel)
FS-100 Sphenoid Seeker/Freer

Se instruksjonene for rengjøring, sterilisering og vedlikehold.

Bruksindikasjoner for Light Seeker

Light Seeker er beregnet på å lokalisere, belyse innenfra og gjennomlyse nasal- og sinusstrukturer, inkludert pannehulen, silbenshulen og kjevehulen hos pasienter som er 18 år og eldre.

Se bruksanvisningen for komplett liste over kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og bivirkninger. Se bruksanvisningen til Light Seeker for fullstendige instruksjoner.

Produkter som refereres, er godkjent for CE-merking. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle land.

Forsiktig:

Føderal lov (USA) begrenser disse anordningene til salg av eller på forordning fra en lege.

ENTELLUS, MINIFESS, LIGHT FIBER, LIGHT SEEKER og XPRESS er varemerker for Entellus Medical, Inc.