Entellus Medical

Ballongdilatering for sinusitt hos barn og voksne

Kronisk sinusitt berører ikke bare millioner av voksne, men også omtrent 6 millioner barn.1

Hvorfor ballongdilatering

Etter 10 år og hundretusenvis av behandlede pasienter har ballongdilatering etablert seg trygt som en del av den kontinuerlige pleien for pasienter med kronisk sinusitt, og som pasientenes foretrukne behandlingsform.

NICE Positive Guidance hevder at2 :

  • XprESS er en enklere prosedyre enn FESS for polikliniske pasienter og kan øke pasientgjennomstrømningen og gi tidligere behandling av sykdom
  • XprESS er et mer kostnadseffektivt behandlingsalternativ sammenlignet med FESS under generell eller lokal anestesi, med besparelser på opptil 35 % når behandlingen utføres under generell anestesi og 47,5 % når den utføres under lokal anestesi

Pressemelding

Klinisk dokumentert og etablert

Kliniske studier viser at ballongdilatering lindrer symptomer signifikant sammenlignet med FESS, i løpet av 24 måneder. Leger kan stole på en over 97 % teknisk suksessrate, samtidig som lave revisjonsrater gir pasientene en bedre tilhelingsopplevelse.3

Pasientenes foretrukne behandlingsalternativ

Ballongdilatering gir en atraumatisk prosedyre og forbedret opplevelse for pasientene. Det utgjør et særlig betydningsfullt behandlingsalternativ når det utføres under lokal anestesi.

Sikkert alternativ for pediatri

En nylig klinisk studie som brukte Entellus Medical ballongsinusdilatering, viste en 100 % teknisk suksessrate med null komplikasjoner hos 50 pasienter og 157 behandlede sinuser, noe som beviser at det er en trygg prosedyre. 4 Du og pasientens foreldre kan ta det rolig i visshet om at denne trygge prosedyren kan bidra til å få en slutt på barns lidelse.