Entellus Medical

Ballongdilatering for eustakiske rør-dysfunksjon

Øretrompet-dysfunksjon berører 2,4 millioner voksne – og er i fremvekst1

Uoppfylt behov

Nåværende behandlingsalternativer for øretrompet-dysfunksjon (EDT) er begrensede og invasive. Noen alternativer gir midlertidig lindring, men forårsaker ofte andre problemer. For å oppfylle dette behovet gir XprESS™ ØNH-dilateringssystemet en trygg, effektiv og minimalt invasiv behandling for pasienter med øretrompet-dysfunksjon.

Klinisk dokumentert og etablert

En rekke kliniske studier har undersøkt sikkerheten og effektiviteten ved øretrompet-ballongdilatasjon. Disse studiene viser en høy teknisk suksess og en svært lav forekomst av bivirkninger. En nylig prospektiv, randomisert multisenterstudie av XprESS-ballongdilateringsanordningen hos pasienter med vedvarende øretrompet-dysfunksjon viste overlegen symptombedring i forhold til medisinsk behandling, med en komplikasjonsrate på 0 %2.

Intuitiv utforming

XprESS ØNH-dilateringssystemet er utviklet til å omforme eller gjenopprette sinusutløpskanalen og dilatere øretrompeten med transnasal ballongdilatering. XprESS-anordningen tilbyr en kombinasjon av buet sugetupp og ostiumprobe med den vevsekspanderende effekten som ballongdilatasjon gir. Anordningens lett gjenkjennelige egenskaper gjør det mulig for legen å føre anordningen inn i øretrompetene ved bruk av endoskopisk visualisering med lokalbedøvelse.