Entellus Medical

Personvernerklæring

Entellus Medical, Inc tar personvern på alvor og ønsker å gjøre deg kjent med hvordan vi samler inn, bruker og videreformidler informasjon. Denne personvernerklæringen beskriver fremgangsmåtene våre i forbindelse med informasjon som vi eller tjenesteleverandørene våre samler inn gjennom nettstedet eller annen netteiendom (inkludert for eksempel et mobilnettsted eller en mobilapplikasjon) som betjenes og kontrolleres av oss, og som du får tilgang til denne personvernerklæringen gjennom (alle disse omtales her som "nettstedet"). Ved å gi personlig informasjon til oss eller ved å bruke nettstedet samtykker du i betingelsene og vilkårene i denne personvernerklæringen.

Innsamling av informasjon

Informasjonen du oppgir

På noen områder av nettstedet kan du bli bedt om å oppgi personlig informasjon for at du skal få nytte av de angitte tilbudene (for eksempel abonnement på nyhetsbrev, tips/anbefalinger eller ordrebehandling) eller for å delta på en bestemt aktivitet (for eksempel konkurranser eller kampanjer). Du blir informert om hvilken informasjon som er påkrevd og hvilken informasjon som er valgfri.

Vi kan kombinere informasjonen du sender inn, med annen informasjon som vi har samlet inn fra deg både i påkoblet og frakoblet modus, inkludert for eksempel kjøpshistorien din. Vi kan også kombinere den med informasjon vi mottar om deg fra andre kilder, for eksempel andre Entellus Medical, Inc-operatørselskaper, offentlig tilgjengelige informasjonskilder (inkludert informasjon fra dine offentlig tilgjengelige profiler på sosiale medier) og andre tredjeparter.

Passiv innsamling og bruk av informasjon

Etter hvert som du navigerer gjennom et sted, kan informasjon samles inn passivt (det vil si at den samles inn uten at du aktivt oppgir informasjonen) ved hjelp av ulike teknologier og metoder, for eksempel innsamling av IP-adresser, informasjonskapsler (cookies), Internett-koder og navigeringsdata.

Les retningslinjene for informasjonskapsler for nærmere informasjon om informasjonskapsler og andre sporingsteknologier som brukes på nettstedet vårt. I disse retningslinjene finner du også informasjon om hvordan du deaktiverer informasjonskapsler og sporingsteknologier dersom du ikke godtar at de brukes. Hvis du ikke deaktiverer informasjonskapsler eller andre sporingsteknologier, vil vi anta at du godtar bruken.

Hvordan vi bruker og videreformidler informasjon

 • Vi bruker og videreformidler informasjon som du gir oss, på den måten som ble beskrevet til deg på innsamlingstidspunktet.
 • Vi bruker også informasjon fra eller om deg:
 • til å svare på spørsmålene dine og fullbyrde forespørsler, som for eksempel å sende deg dokumenter du ber om, eller sende deg e-postvarsler
 • til å sende deg viktig informasjon om vårt forhold til deg eller angående nettstedet, endringer i betingelser, vilkår og retningslinjer og/eller annen administrativ informasjon
 • til våre forretningsformål, for eksempel dataanalyse, revisjoner, utvikling av nye produkter, forbedring av nettstedet, forbedring av produkter og tjenester, identifisering av brukstrender på nettstedet, personlig tilpassing av opplevelsen på nettstedet ved å presentere produkter og tilbud skreddersydd for deg, og måling av effektiviteten til kampanjene våre

I tillegg bruker og videreformidler vi informasjon innsamlet gjennom nettstedet, på den måten vi mener det er nødvendig eller hensiktsmessig: (a) som tillatt av gjeldende lov, inkludert lover utenfor landet du bor i; (b) for å oppfylle juridiske prosesser; (c) for å svare på forespørsler fra offentlige og statlige myndigheter, inkludert offentlige og statlige myndigheter utenfor landet du bor i; (d) for å håndheve våre vilkår og betingelser; (e) for å beskytte virksomheten vår eller virksomheten til noen av våre tilknyttede selskaper; (f) for å beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom og/eller tilsvarende for våre tilknyttende selskaper, deg eller andre; og (g) for å la oss forfølge tilgjengelige rettsmidler eller begrense skadene som vi kan pådra oss. Vi kan også bruke og videreformidle informasjon innsamlet gjennom nettstedet på andre måter, med ditt samtykke.

Vi kan også bruke og videreformidle informasjon vi samler inn passivt som beskrevet ovenfor, under "Passiv innsamling og bruk av informasjon", og til ethvert annet formål, unntatt der vi er pålagt å gjøre noe annet i henhold til gjeldende lov (for eksempel dersom vi er pålagt å behandle slik informasjon som personlig informasjon). I tillegg kan vi bruke og videreformidle informasjon som ikke er i personlig identifiserbar form, til ethvert formål. Hvis vi kombinerer informasjon som ikke er i personlig identifiserbar form, med informasjon som er det (for eksempel kombinere navnet ditt med din geografiske plassering), vil vi behandle den kombinerte informasjonen som personlig informasjon så lenge den er kombinert.

Sikkerhet

Vi iverksetter rimelige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte personlig informasjon som er under vår kontroll. Dessverre er det ingen dataoverføring over Internett eller datalagringssystem som kan garanteres å være 100 % sikkert. Hvis du har grunn til å tro at din interaksjon med oss ikke lenger er sikker (for eksempel hvis du føler at sikkerheten til en konto du har med oss, har blitt brutt), ber vi deg varsle oss umiddelbart om problemet ved å kontakte oss i henhold til avsnittet "Kontakte oss" nedenfor.

Valg og tilgang

Valgene du har omkring vår bruk og videreformidling av din personlige informasjon

Vi gir deg valg omkring vår bruk og videreformidling av din personlige informasjon for markedsføringsformål. Du kan melde deg på for å:

 • motta markedsføringskommunikasjon fra oss: Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra oss fortløpende, kan du melde deg ut ved å kontakte oss på webmaster@entellusmedical.com. I svaret ditt til oss ber vi deg oppgi navnet ditt, angi formen(e) for markedsføringsføringskommunikasjon du ikke lenger ønsker å motta, og inkludere adressen(e) som materialet sendes til. Hvis du for eksempel ikke lenger ønsker å motta markedsførings-e-post eller direkte post fra oss, skal du fortelle oss dette og oppgi navnet ditt og e-postadresse eller postadresse.

Vi vil forsøke å rette oss etter forespørselen din så snart som praktisk mulig. Merk at hvis du melder deg ut som beskrevet ovenfor, vil vi ikke kunne fjerne din personlige informasjon fra databasene til tilknyttede selskaper som vi allerede har delt informasjonen din med (dvs. per datoen vi retter oss etter utmeldingsforespørselen din). Merk også at selv om velger bort markedsføringsrelaterte meldinger, kan vi fremdeles sende deg viktige transaksjonsrelaterte og administrative meldinger som ikke kan velges bort.

Slik kan du få tilgang til, endre eller slette din personlige informasjon

Hvis du ønsker å se gjennom, korrigere, oppdatere eller slette den personlige informasjonen du har oppgitt via nettstedet, kan du sende e-post til webmaster@entellusmedical.com. Vi vil forsøke å rette oss etter forespørselen din så snart som praktisk mulig.

Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer den personlige informasjonen din så lenge det er nødvendig for å fullbyrde formålene angitt i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt av loven eller for ellers å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Bruk av nettstedet av mindreårige

Nettstedet er ikke rettet mot personer under 16 år, og vi ber om at disse personene ikke oppgir personlig informasjon via nettstedet.

Overføring over landegrenser

Din personlige informasjon kan oppbevares og behandles i alle land hvor vi har anlegg eller tjenesteleverandører, og ved å bruke nettstedet vårt eller ved å gi samtykke (der påkrevd av loven) samtykker du i overføringen av informasjonen til land utenfor landet du bor i, inkludert til USA, som kan ha andre regler for datavern enn ditt land.

Sensitiv informasjon

Med mindre vi anmoder det, ber vi om at du ikke sender oss, og ikke videreformidler, noen sensitiv personlig informasjon (f.eks. informasjon knyttet til etnisk bakgrunn, politiske meninger, religion eller annen tro, helse, kriminell bakgrunn eller medlemskap i fagforening) på eller via nettstedet eller på annet vis til oss. I de tilfellene der vi ber deg oppgi sensitiv informasjon, gjøres det med ditt uttrykkelige samtykke.

Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen. Ta en titt på "SIST OPPDATERT"-symbolet øverst på denne siden for å se når personvernerklæringen sist ble revidert. Alle endringer i denne personvernerklæringen trer i kraft når vi legger ut den reviderte personvernerklæringen på nettstedet. Det å bruke nettstedet etter disse endringene betyr at du godtar den reviderte personvernerklæringen.

Kontakte oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss via e-post på webmaster@entellusmedical.com eller skrive til oss på denne adressen:

Entellus Medical, Inc

3600 Holly Lane North

Plymouth, MN 55447

USA

Retningslinjer for informasjonskapsler

Oversikt over EU-regler for samtykke til informasjonskapsler

EU-loven krever at organisasjoner som plasserer informasjonskapsler (cookies) på besøkendes datamaskiner via nettsteder, må innhente "samtykke" fra de besøkende etter å ha gitt klar og omfattende informasjon om hvordan informasjonskapsler brukes på nettstedene.

For å overholde dette har vi tatt følgende fire trinn:

 1. Identifisert informasjonskapsler og andre sporingsteknologier som leveres gjennom dette nettstedet, formålene de oppfyller samt tilknyttet informasjon slik som utløpsdato og om de er første- eller tredjepartsinformasjonskapsler.
 2. Vurdert hvor påtrengende disse informasjonskapslene var på besøkendes forventninger til personvern, basert på informasjonen innsamlet i (i) ovenfor.
 3. Gitt "klar og omfattende" informasjon om nettstedets informasjonskapsler med hensiktsmessig nivå av videreformidling i samsvar med påtrengenheten til hver informasjonskapsel.
 4. Utarbeidet en hensiktsmessig strategi for innhenting av samtykke for informasjonskapsler på nettstedet, med hensyn til bruk og påtrengenhet. Visse typer informasjonskapsler kan være kvalifisert for juridiske fritak, og der hvor dette er tilfelle, er samtykke ikke nødvendig for disse informasjonskapslene.

Som et alternativ kan vi bruke strategier for underforstått samtykke til å anta samtykke der besøkende ikke avslår informasjonskapsler (eller "melder seg ut"), etter å ha gitt tydelig informasjon om informasjonskapsler og enkle og lett tilgjengelige kontroller for informasjonskapsler på et detaljert nivå. Dette gjør at besøkende kan godta informasjonskapslene de gjerne vil motta, og avslå dem som de ikke godtar.

Hvilken samtykkestrategi som er egnet for en gitt type informasjonskapsel, avhenger av påtrengenheten til den aktuelle informasjonskapselen, med hensyn til:

 1. hvem som leverer informasjonskapselen (dvs. en første- eller tredjepart)
 2. hvilke data informasjonskapselen samler inn
 3. hvilke formål den oppfyller
 4. hvor lenge den varer
 5. typen nettsted som den leveres gjennom.

For informasjonskapsler som krever samtykke, følger vi en tredelt fremgangsmåte for innhenting av besøkendes samtykke:

 1. For informasjonskapsler med lav påtrengenhet: Vi gir detaljert informasjon i retningslinjene for informasjonskapsler og sørger for en enkel metode for å melde seg ut av informasjonskapsler, og antar samtykke fra besøkende der de ikke avslår informasjonskapsler
 2. For informasjonskapsler med middels påtrengenhet: Vi bruker samme strategi som for informasjonskapsler med lav påtrengenhet og gir også kontekstavhengig informasjon om bruk av informasjonskapsler på hensiktsmessige steder på nettsidene (f.eks. informasjon rundt informasjonskapsler for målrettede annonser eller andre nettstedsfunksjoner som er avhengig av disse informasjonskapslene)
 3. For informasjonskapsler med høy påtrengenhet: Vi implementerer en strategi for forhåndssamtykke (for eksempel bruk av et banner eller en popup-melding som krever samtykke til disse informasjonskapslene før de leveres)

Forhåndssamtykke for nettsteder rettet mot målgrupper med spesielle helseproblemer: Dette nettstedet er rettet mot målgrupper med spesifikke helseproblemer. Fordi helserelaterte data er kategorisert som "sensitive" i henhold til europeiske datavernlover, er innsamlingen av informasjonskapseldata gjennom dette nettstedet regnet for å være påtrengende. Som følge av dette har vi implementert en modell med forhåndssamtykke for visse informasjonskapsler som leveres gjennom dette nettstedet.

Dette nettstedet kan bruke og kombinere slik passivt innsamlet, anonym informasjon for å gi bedre tjenester til besøkende på nettstedet, tilpasse nettstedet etter dine preferanser, kompilere og analysere statistikker og trender, og på annet vis administrere og forbedre nettstedet for din bruk. Slik informasjon kombineres ikke med personidentifiserende informasjon som er innsamlet på andre plasser på nettstedet, med mindre du har gitt samtykke.

Koblinger til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde koblinger eller referanser til andre nettsteder hvor disse retningslinjene for informasjonskapsler ikke er gjeldende. Vi oppfordrer deg til å lese retningslinjene for personvern på alle nettsteder du besøker.

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer, forespørsler eller bekymringer knyttet til disse retningslinjene for informasjonskapsler eller informasjonspraksisen til dette nettstedet, eller hvis du ønsker å melde ut av fremtidige kommunikasjoner, kan du kontakte oss som følgende:

E-post: webmaster@entellusmedical.com

Eller skriv til:

Entellus Medical, Inc

3600 Holly Lane North

Plymouth, MN 55447

USA

Endringer i disse retningslinjene for informasjonskapsler

Hvis disse retningslinjene for informasjonskapsler endres, blir de reviderte retningslinjene lagt ut på dette nettstedet.

Sjekk innom fra tid til annen, og spesielt før du oppgir noen personidentifiserende informasjon.

Disse retningslinjene for informasjonskapsler ble sist oppdatert 1. juni 2015