Entellus Medical

Fortrolighedspolitik

Entellus Medical, Inc lægger vægt på at beskytte personlige oplysninger og vil gerne gøre opmærksom på, hvordan vi indsamler, anvender og videregiver oplysninger. Denne fortrolighedspolitik beskriver vores praksis vedrørende oplysninger, som vi eller vores serviceudbydere indsamler via hjemmesiden eller webfunktionen (inklusive en mobil hjemmeside eller applikation), der drives og administreres af os, hvorfra du tilgår denne fortrolighedspolitik (begge betegnet "Hjemmesiden"). Når du giver os personlige oplysninger eller anvender hjemmesiden, accepterer du denne fortrolighedspolitiks vilkår og betingelser.

Indsamling af oplysninger

Oplysninger, som du stiller til rådighed

Visse steder på denne hjemmeside bedes du muligvis om at indsende personlige oplysninger for at du kan drage fordel af de angivne funktioner (f.eks. tilmelding til nyhedsbreve, råd/ideer eller ordrebehandling) eller for at deltage i en bestemt aktivitet (f.eks. lodtrækninger eller andre kampagner). Du vil blive informeret om, hvilke oplysninger er påkrævet, og hvilke oplysninger er frivillige.

Vi kan kombinere de oplysninger, som du indsender, med andre oplysninger, som vi har indsamlet om dig, enten online eller off-line, inklusive f.eks. din købshistorik. Vi kan også kombinere dem med oplysninger, som vi modtager om dig fra andre kilder, f.eks. andre Entellus Medical, Inc driftsvirksomheder, offentligt tilgængelige oplysninger (inklusive oplysninger fra dine offentligt tilgængelige profiler på sociale medier) og andre tredjeparter.

Passiv indsamling af oplysninger og anvendelse

Når du navigerer rundt på en hjemmeside, kan visse oplysninger blive indsamlet passivt (dvs. indsamlet uden at du aktivt angiver oplysningerne) ved hjælp af forskellige teknologier og midler, f.eks. IP-adresser, cookies, internettags og indsamling af navigationsdata.

Læs vores cookie-politik for detaljerede oplysninger om cookies og andre sporingsteknologier, der anvendes på vores hjemmeside. I denne politik kan du også finde oplysninger om, hvordan du kan deaktivere cookies og sporingsteknologier, hvis du ikke accepterer brugen af dem. Hvis du ikke deaktiverer cookies eller andre sporingsteknologier, antager vi, at du indvilliger i at bruge dem.

Sådan bruger og videregiver vi oplysninger

 • Vi bruger og videregiver oplysninger, som du giver os, som forklaret for dig på indsamlingstidspunktet.
 • Vi bruger også oplysninger fra eller om dig:
 • Til at besvare dine forespørgsler og opfylde dine anmodninger, f.eks. sende dig dokumenter, som du anmoder om, eller vigtige e-mails.
 • Til at sende dig vigtige oplysninger vedrørende vores forhold til dig eller vedrørende hjemmesiden, ændringer i vores vilkår og betingelser, og politikker og/eller andre administrative oplysninger.
 • Til vores forretningsformål, f.eks. dataanalyse, auditter, udvikling af nye produkter, forbedring af vores hjemmeside, forbedring af vores produkter og tjenester, identificering af brugstendenser for hjemmesiden, personliggørelse af din brug af hjemmesiden ved at vise produkter og tilbud skræddersyet til dig, og til at bestemme effektiviteten af vores salgskampagner.

Derudover bruger og videregiver vi oplysninger indsamlet gennem hjemmesiden, når vi finder det nødvendigt eller relevant: (a) som tilladt ved gældende lov, inklusive love uden for dit bopælsland, (b) for at imødekomme en juridisk proces, (c) som svar på anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder, inklusive offentlige og statslige myndigheder uden for dit bopælsland, (d) for at håndhæve vores vilkår og betingelser, (e) for at beskytte vores eller vores tilknyttede selskabers virksomhed, (f) for at beskytte vores og/eller vores tilknyttede selskabers, dine eller andres rettigheder, fortrolighed, sikkerhed eller ejendom, (g) for at lade os udnytte tilgængelige midler eller begrænse skader, som vi måtte lide. Vi kan også bruge og videregive oplysninger indsamlet via hjemmesiden på andre måder, med dit samtykke.

Vi bruger og videregiver også oplysninger, som vi indsamler passivt som beskrevet ovenfor under "Passiv indsamling og anvendelse af oplysninger" og til ethvert andet formål, undtagen hvor vi iht. gældende lov er forpligtet til at håndtere disse oplysninger på anden vis (hvis vi f.eks. er forpligtet til at behandle sådanne oplysninger som personlige oplysninger). Derudover kan vi finde på at bruge og videregive oplysninger, der ikke er i et personligt identificerbart format til et hvilket som helst formål. Hvis vi kombinerer oplysninger, der ikke er i et personligt identificerbart format, med oplysninger der er det (f.eks. kombinere dit navn med din geografiske beliggenhed), vil vi behandle de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger, så længe de er kombinerede.

Sikkerhed

Vi træffer rimelige organisationsmæssige, tekniske og administrative forholdsregler for at beskytte personlige oplysninger, som vi har kontrol over. Desværre kan ingen overførsel af data via internettet eller dataopbevaringssystemer garanteres at være 100 % sikker. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (f.eks. hvis du føler, at sikkerheden af en konto, som du har hos os, er blevet kompromitteret), skal du straks informere os om problemet ved at kontakte os iht. afsnittet "Kontakt os" nedenfor.

Valg og adgang

Dine valg vedrørende vores brug og videregivelse af dine personlige oplysninger

Vi giver dig diverse valgmuligheder vedrørende vores brug og videregivelse af dine personlige oplysninger til markedsføringsformål. Du kan tilvælge:

 • Modtagelse af markedsføringskommunikation fra os: Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringskommunikation fra os løbende, kan du fravælge modtagelsen heraf ved at kontakte os via webmaster@entellusmedical.com. I dit svar til os bedes du angive dit navn, angive de(n) type(r) markedsføringskommunikation, som du ikke længere ønsker at modtage, og inkludere de(n) e-mailadresse(r), som de(n) sendes til. Hvis du f.eks. ikke længere ønsker at modtage markedsførings e-mails eller direkte post fra os, skal du fortælle os det og angive dit navn og din e-mailadresse eller postadresse.

Vi vil forsøge at imødekomme din(e) anmodning(er) så hurtigt som rimeligt muligt. Bemærk, at hvis du fravælger som beskrevet ovenfor, kan vi ikke fjerne dine personlige oplysninger fra databaserne hos vores tilknyttede selskaber, som vi allerede har givet dine personlige oplysninger (dvs. fra og med den dato vi lader din anmodning om framelding træde i kraft). Vi gør også opmærksom på, at hvis du fravælger at modtage markedsføringsrelaterede meddelelser fra os, kan vi stadig sende dig vigtige transaktionsmæssige og administrative meddelelser, som du ikke kan fravælge.

Sådan kan du tilgå, ændre eller slette dine personlige oplysninger

Hvis du ønsker at gennemse, rette, opdatere eller slette de personlige oplysninger, som du har givet via hjemmesiden, skal du sende en e-mail til webmaster@entellusmedical.com. Vi vil forsøge at imødekomme din anmodning så hurtigt, som det er praktisk muligt.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i den periode, som er nødvendig for at opfylde formålene beskrevet i denne fortrolighedspolitik, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov eller for på anden måde at opfylde en juridisk forpligtelse.

Mindreåriges brug af hjemmesiden

Hjemmesiden er ikke rettet mod personer under 16 år, og vi anmoder om, at de ikke angiver personlige oplysninger via hjemmesiden.

Grænseoverskridende overførsel

Dine personlige oplysninger kan blive opbevaret og behandlet i alle lande, hvor vi har faciliteter eller serviceudbydere, og ved at anvende vores hjemmeside eller give os dit samtykke (hvor loven kræver det) accepterer du at lade dine oplysninger overføre til lande uden for dit bopælsland, inklusive USA, som kan have andre regler for beskyttelse af fortrolige oplysninger end dit eget land.

Følsomme oplysninger

Medmindre vi specifikt anmoder om eller opfordrer til det, beder vi om, at du ikke sender os og ikke oplyser følsomme personlige oplysninger til os (f.eks. oplysninger vedrørende race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religion eller andre overbevisninger, helbred, kriminel baggrund eller fagforeningsmedlemsskab) på eller via hjemmesiden eller på anden vis. I de tilfælde, hvor vi muligvis vil anmode om eller opfordre dig til at give følsomme oplysninger, vil vi gøre det med dit udtrykkelige samtykke.

Opdatering af denne fortrolighedspolitik

Vi kan ændre denne fortrolighedspolitik. Du kan se, hvornår denne fortrolighedspolitik sidst blev revideret ved at kigge på teksten "SIDST OPDATERET" øverst på denne side. Alle ændringer i denne fortrolighedspolitik vil træde i kraft, når vi opslår den reviderede fortrolighedspolitik på hjemmesiden. Din brug af hjemmesiden efter disse ændringer betyder, at du accepterer den reviderede fortrolighedspolitik.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os via e-mail på webmaster@entellusmedical.com eller skrive til os på følgende adresse:

Entellus Medical, Inc

3600 Holly Lane North

Plymouth, MN 55447

USA

Cookie-politik

Oversigt over EU-regler for accept af cookies

EU-lovgivningen kræver, at organisationer, der anbringer cookies via hjemmesider på brugernes computere, skal indhente deres "samtykke" efter at have givet tydelige og forståelige oplysninger om, hvordan cookies anvendes på hjemmesiderne.

For at overholde dette har vi taget fire skridt:

 1. Identificeret cookies og andre sporingsteknologier anvendt gennem denne hjemmeside, de formål de opfylder, og relaterede oplysninger som f.eks. deres udløb, og hvorvidt de er førsteparts- eller tredjepartscookies.
 2. Vurderet, hvordan disse cookies krænker brugernes forventninger om fortrolighed baseret på oplysninger indsamlet i (i) ovenfor.
 3. Givet "klare og fuldstændige" oplysninger om hjemmeside-cookies med passende grad af videregivelse svarende til, hvor indgribende hver enkelt cookie er.
 4. Vedtaget en passende strategi for at indhente accept af hjemmeside-cookies, idet deres brug og grad af indgriben tages i betragtning. Visse typer cookies kan være underlagt juridiske undtagelser, og i disse tilfælde er det ikke nødvendigt at opnå accept for disse cookies.

En anden mulighed er, at strategier for underforstået accept lader os konkludere accept, hvor brugere ikke afviser cookies (eller "fravælger"), efter at have givet en tydelig angivelse af oplysninger om cookies og enkle, lettilgængelige og detaljerede cookie-kontroller. Det gør brugere i stand til at acceptere de cookies, som de ønsker at modtage, og afvise dem, som de ikke ønsker at acceptere.

Den samtykkestrategi, som er hensigtsmæssig for en given type cookie, afhænger af cookiens grad af indgriben, idet følgende tages i betragtning:

 1. hvem sætter cookien (dvs. en førstepart eller en tredjepart)
 2. hvilke data cookien indsamler
 3. hvilke formål opfylder den
 4. hvor længe varer den
 5. karakteren af den hjemmeside, igennem hvilken den blev anbragt.

For cookies, som kræver accept, følger vi en tretrinstilgang, når vi indhenter brugeres accept:

 1. For cookies med en lav grad af indgriben: Vi giver udførlige redegørelser i cookie-politikken og gør det let at fravælge cookies. Vi antager, at brugerne accepterer disse, hvis de ikke afviser cookies.
 2. For cookies med en middel grad af indgriben: Vi bruger den samme strategi som for lav grad af indgriben og giver også kontekstuelle redegørelser om brugen af cookies på passende steder på hjemmesiderne (f.eks. kommer med redegørelser om cookies relateret til målrettede reklamer eller anden hjemmesidefunktionalit, der er afhængig af disse cookies).
 3. For cookies med en høj grad af indgriben: Vi vil indføre en forudgående strategi for accept (f.eks. brugen af et banner/et pop-up vindue, der kræver at brugere accepterer disse cookies, inden de indsættes).

Forudgående accept for hjemmesider, der er rettet mod brugere med særlige helbredsproblemer: Denne hjemmeside er rettet mod brugere med specifikke helbredsproblemer. Kategoriseringen af helbredsrelaterede data som "følsomme" iht. europæiske databeskyttelseslove betyder, at indsamling af cookiedata gennem denne hjemmeside anses for at være indgribende. Vi har derfor vedtaget en model for forudgående accept for visse cookies, som indsættes gennem denne hjemmeside.

Denne hjemmeside kan bruge og kombinere sådanne passivt indsamlede anonyme oplysninger for at give brugerne af hjemmesiden bedre service, individualisere hjemmesiden baseret på dine præferencer, samle og analysere statistikker og tendenser og på anden måde administrere og forbedre hjemmesiden til din brug. Sådanne oplysninger bliver ikke kombineret med personligt identificerbare oplysninger indsamlet andre steder på hjemmesiden, medmindre du har indvilliget heri.

Link til andre hjemmesider

Denne hjemmeside indeholder link eller referencer til andre hjemmesider, som ikke er omfattet af denne cookie-politik. Vi anbefaler, at du læser cookie-politikken for alle hjemmesider, som du besøger.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål, kommentarer, anmodninger eller bekymringer vedrørende denne cookie-politik eller denne hjemmesides informationspraksis, eller hvis du ønsker at fravælge fremtidige meddelelser, skal du kontakte os som følger:

E-mail: webmaster@entellusmedical.com

Eller skriv til:

Entellus Medical, Inc

3600 Holly Lane North

Plymouth, MN 55447

USA

Ændringer i denne cookie-politik

Hvis denne cookie-politik ændres, vil den reviderede politik blive slået op på denne hjemmeside.

Vi anbefaler, at du tjekker dette regelmæssigt, og især inden du afgiver personligt identificerbare oplysninger.

Denne cookie-politik blev sidst opdateret 06/01/2015